ΜΕΤΡΑ ΧΗ – ΧΜ

XM
Ο χειροκίνητος μηχανικός οδηγός (ΧΜ) είναι ακρίβειας δεκάτου του χιλιοστού.
Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των πριονιών.

XH
O χειροκίνητος ψηφιακός οδηγός ΧΗ είναι απολύτου ακριβείας στο δέκατο του χιλιοστού.
Προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους των πριονιών. Όλα τα ηλεκτρονικά του μέρη είναι απόλυτα προστατευμένα και είναι ο μόνος οδηγός στον οποίο μπορείτε να κάνετε αριθμητικές πράξεις για να βγάλετε επί τόπου τις κοπές από τα μέτρα της οικοδομής.